Működési engedélyhez nem kötött vasúti tevékenység és a pályahálózat-működtetés bejelentése

ÜGYINTÉZÉS LEÍRÁSA

AZ ÜGYTÍPUS MEGNEVEZÉSE: 

Működési engedélyhez nem kötött vasúti tevékenység és a pályahálózat-működtetés bejelentése

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

A vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet 5/A. §-ában meghatározott vasúti tevékenységek a Vasúti Igazgatási Szervnél teendő bejelentéshez kötöttek.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE: 

Belföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Vasúti Igazgatási Szerv (1066 Budapest, Teréz krt. 38., Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1., Hivatali kapu: ITMPUF, KRID: 465048989)

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?

A kérelmet formanyomtatványokon kell benyújtani, az azokon megjelölt, a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendeletben meghatározott dokumentumokkal együtt. 

A benyújtandó formanyomtatványok:

 • B-00 alapadatok
 • B-01 általános adatok
 • B-02 tevékenység leírása
 • B-30 szakmai vezetők
 • B-40 kárfedezeti képesség
 • B-50-1 állomási adatlap
 • B-50-2 nyíltvonali adatlap
 • B-50a pályahálózat-működtetés
 • B-51 pályahálózat-működtetés- nyílt hozzáférés alóli mentesítés
 • Kockázatértékelési adatlap a vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján
 • Kockázatértékelési adatlap a vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet alapján

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

Igazgatási szolgáltatási díj összege: 20.000 Ft

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

45 nap

JOGORVOSLAT:

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 
 • a vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 
 • a vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet 
 • a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet
 • a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet

Az eljáráshoz kapcsolódó űrlapok:

B-00 alapadatok

B-01 általános adatok

B-02 tevékenység leírása

B-30 szakmai vezetők

B-40 kárfedezeti képesség

B-50-1 állomási adatlap

B-50-2 nyíltvonali adatlap

B-50a pályahálózat-működtetés

B-51 pályahálózat-működtetés- nyílt hozzáférés alóli mentesítés

Kockázatértékelési adatlap a vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján

Kockázatértékelési adatlap a vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet alapján