Működési engedély kiadása

ÜGYINTÉZÉS LEÍRÁSA

AZ ÜGYTÍPUS MEGNEVEZÉSE: 

Működési engedély kiadása 

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

A vasúti személyszállítás, az árutovábbítás, a vontatási szolgáltatás hatósági működési engedélyhez kötött tevékenység. A működési engedélyt a Vasúti Igazgatási Szerv adja ki.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE: 

Belföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Vasúti Igazgatási Szerv (Hivatali kapu: ITMPUF, KRID: 465048989)

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?

A kérelmet formanyomtatványokon kell benyújtani, az azokon megjelölt, a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendeletben meghatározott dokumentumokkal együtt. 

A benyújtandó formanyomtatványok:

 • 00 Alapadatok
 • 01 Általános adatok
 • 02 Tevékenység leírása
 • 10 Üzleti jó hírnév
 • 11 Üzleti jó hírnév – vezető tisztségviselő adatai
 • 12 Üzleti jó hírnév – vezető tisztségviselő nyilatkozata
 • 20 Pénzügyi teljesítőképesség
 • 21 Pénzügyi teljesítőképesség – nyilatkozat tartozásról
 • 22 Pénzügyi teljesítőképesség – nyilatkozat pénzügyi teljesítőképességről
 • 30 Szakmai alkalmasság
 • 31 Szakmai alkalmasság – szakmai vezetők adatai
 • 32 Szakmai alkalmasság – szakmai vezetők nyilatkozata
 • 40 Kárfedezeti képesség
 • 50 Pályahálózat
 • Kockázatértékelési adatlap a vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján
 • Kockázatértékelési adatlap a vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet alapján

A működési engedély iránti kérelemmel kapcsolatos további információk a Kitöltési útmutató a működési engedély iránti kérelemhez elnevezésű dokumentumban érhetőek el.

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

Igazgatási szolgáltatási díj összege:

Működési engedély kiadása:

 • országos, vállalkozó vasúti        2.271.000 Ft
 • elővárosi, városi vállalkozó vasúti    227.000 Ft
 • térségi, vállalkozó vasúti            23.000 Ft
 • helyi, vállalkozó vasúti            23.000 Ft

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

45 nap

JOGORVOSLAT:

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény
 • a vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 
 • a vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet 
 • a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet
 • a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet

Az eljáráshoz kapcsolódó űrlapok:

Működési engedély adatlap

Működési engedély adatlap - Általános adatok

Működési engedély adatlap - Tevékenység leírása

Működési engedély adatlap - Üzleti jóhírnév

Működési engedély adatlap - Üzleti jóhírnév vezető tisztségviselő adatai

Működési engedély adatlap - Üzleti jóhírnév vezető tisztségviselő nyilatkozata

Működési engedély adatlap - Pénzügyi teljesítőképesség

Működési engedély adatlap - Pénzügyi teljesítőképesség nyilatkozat tartozásról

Működési engedély adatlap - Pénzügyi teljesítőképesség nyilatkozat pénzügyi teljesítőképességről

Működési engedély adatlap - Szakmai alkalmasság szakmai vezetők adatai

Működési engedély adatlap - Szakmai alkalmasság

Működési engedély adatlap - Szakmai alkalmasság szakmai vezetők nyilatkozata

Működési engedély adatlap - Kárfedezeti képesség

Működési engedély adatlap - Pályahálózat

Kockázatértékelési adatlap 6/2010. Kormányrendelet

Kockázatértékelési adatlap 271/2007. Kormányrendelet