Együttműködési megállapodást kötöttek a Borostyán Korridor mentén elhelyezkedő országok szabályozó szervezetei

2021. október 05.

A hatékony és eredményes ügyintézés érdekében együttműködési megállapodást kötött a lengyel, a magyar, a szlovák és a szlovén vasúti szabályozó szervezet az árufuvarozási folyóson zajló versenyek ellenőrzésére vonatkozóan.

A versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU rendeletének (2010. szeptember 22.) 20. cikke értelmében a vasúti szabályozó szervezetek együttműködnek az árufuvarozási folyosón zajló verseny ellenőrzésében. E szervezetek biztosítják a folyosóhoz való megkülönböztetéstől mentes hozzáférést, továbbá betöltik az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2012/34/EU irányelvének (2012. november 21.) 56. cikk (1) bekezdésében előírt jogorvoslati szervek szerepét.

Az együttműködési kötelezettség kiterjed a Borostyán Korridorra is. A Borostyán Korridor négy országot (Lengyelország; Szlovákia; Magyarország; Szlovénia) köt össze, észak-déli útvonalának főbb pontjai: Koper-Ljubjlana-/Zalaszentiván-Sopron/Csorna-/(magyar-szerb határ)–Kelebia-Budapest-/-Komárom-Leopoldov/Rajka-Pozsony-Zilina-Katowice/Krakkó-Varsó/Luków-Terespol-(lengyel-belarusz határ).

A Borostyán Korridorral kapcsolatos ügyekben történő hatékony és eredményes ügyintézés érdekében az érintett szabályozó szervezetek az együttműködés megvalósításához szükséges alapelveket együttműködési megállapodásban határozták meg.

Az együttműködési megállapodás aláíró felei:

1. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego – lengyel vasúti szabályozó szervezet

2. ITM Vasúti Igazgatási Szerv – magyar vasúti szabályozó szervezet

3. Dopravný úrad - szlovák vasúti szabályozó szervezet

4. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) – szlovén vasúti szabályozó szervezet

Az együttműködési megállapodás a honlapunkon elérhető.