A működési engedéllyel rendelkező vasúti társaság éves igazolási kötelezettsége

ÜGYINTÉZÉS LEÍRÁSA

AZ ÜGYTÍPUS MEGNEVEZÉSE: 

A működési engedéllyel rendelkező vasúti társaság éves igazolási kötelezettsége 

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

A működési engedéllyel rendelkező vasúti társaság a működési engedély kiadásának évét követően évente igazolni köteles a működési engedély kiadása feltételeinek való folyamatos megfelelést. A vasúti társaság e kötelezettségének minden év május 31. napjáig tesz eleget.

AZ IGAZOLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE: 

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2. § 5.9. pontja szerinti vállalkozó vasúti társaság 

AZ IGAZOLÁS BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Vasúti Igazgatási Szerv (Hivatali kapu: ITMPUF, KRID: 465048989)

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?

Az igazolást formanyomtatványokon kell benyújtani, az azokon megjelölt, a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendeletben meghatározott dokumentumokkal együtt. 

A benyújtandó formanyomtatványok:

 • É-00 éves igazolási adatlap - alapadatok
 • É-10 éves igazolási adatlap - üzleti jó hírnév
 • É-11 éves igazolási adatlap - üzleti jó hírnév
 • É-12 éves igazolási adatlap - üzleti jó hírnév - vezető tisztségviselő nyilatkozata
 • É-20 éves igazolási adatlap - pénzügyi teljesítőképesség
 • É-21 éves igazolási adatlap - pénzügyi teljesítőképesség - nyilatkozat tartozásról
 • É-22 éves igazolási adatlap - pénzügyi teljesítőképesség – nyilatkozat
 • É-30 éves igazolási adatlap - szakmai alkalmasság
 • É-31 éves igazolási adatlap - szakmai alkalmasság - szakmai vezetők adatai
 • É-40 éves igazolási adatlap - kárfedezeti képesség
 • É-50 éves igazolási adatlap - pályahálózat működtetés
 • Kockázatértékelési adatlap a vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján
 • Kockázatértékelési adatlap a vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet alapján

Az éves igazolási kötelezettséggel kapcsolatos további információk az Útmutató a működési engedéllyel rendelkező vasúti társaságok részére elnevezésű dokumentumban érhetőek el.

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

Az éves felügyeleti díj összege:

 • országos vállalkozó vasúti társaság esetén    1.363.000 Ft
 • elővárosi, városi vállalkozó vasúti esetén      136.000 Ft
 • térségi, vállalkozó vasúti esetén                     14.000 Ft
 • helyi, vállalkozó vasúti társaság esetén        14.000 Ft

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

45 nap

JOGORVOSLAT:

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 
 • a vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 
 • a vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet 
 • a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet 

 

Az eljáráshoz kapcsolódó űrlapok:

É-00 éves igazolási adatlap - alapadatok

É-10 éves igazolási adatlap - üzleti jó hírnév

É-11 éves igazolási adatlap - üzleti jó hírnév

É-12 éves igazolási adatlap - üzleti jó hírnév - vezető tisztségviselő nyilatkozata

É-20 éves igazolási adatlap - pénzügyi teljesítőképesség

É-21 éves igazolási adatlap - pénzügyi teljesítőképesség - nyilatkozat tartozásról

É-22 éves igazolási adatlap - pénzügyi teljesítőképesség – nyilatkozat

É-30 éves igazolási adatlap - szakmai alkalmasság

É-31 éves igazolási adatlap - szakmai alkalmasság - szakmai vezetők adatai

É-40 éves igazolási adatlap - kárfedezeti képesség

É-50 éves igazolási adatlap - pályahálózat működtetés

Kockázatértékelési adatlap a 6-2010. (I.21.) Kormányrendelet 2. melléklete alapján

Kockázatértékelési adatlap a 271-2007. (X. 19.) Kormányrendelet alapján