Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési infrastruktúrához kapcsolódó létesítési és átalakítási engedélyezési eljárások

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

Vasúti hatósági építési engedély szükséges a megvalósítandó engedélyköteles, vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás létesítmények létesítéséhez és átalakításához. 

A vasúti közlekedési hatóság az építési, átalakítási engedélyt akkor adja meg, ha a tervezett építmény a hatályos jogszabályokban megállapított szabályokban és szabványokban foglalt követelményeknek megfelel, használatra alkalmasak, valamint kielégítik a közlekedésbiztonsági követelményeket.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

 • beruházó
 • működtető (üzemeltető)
 • tulajdonos

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Vasúti Hatósági Főosztály (1038 Budapest, Váci út 188., Postacím: 1441 Budapest, Pf.: 88., e-mail: vasut.nsa@itm.gov.hu, Hivatali kapu: ITMVHF, KRID: 661038388)

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI? 

 • a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárások lefolytatásának részletes szabályairól és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 431/2017. (XII. 20.) Kormányrendeletben és mellékleteiben foglaltak szerinti dokumentumokat, a kérelem tényleges tartalma alapján
 • azt a dokumentumot, amivel a kérelmező igazolni tudja, hogy a szakhatóságokkal a szükséges egyeztetéseket elvégezte, amennyiben az egyeztetések során vagy annak eredményeképpen az előzetes szakhatósági hozzájárulások nem kerültek kiadásra, abban az esetben a szakhatóságok számával megegyező számú tervpéldányok benyújtása szükséges
 • az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

Igazgatási szolgáltatási díj összege:

 • függőpályák, siklók létesítési, átalakítási engedélye:             513.000 Ft
 • magas kötélvezetésű sífelvonók létesítési, átalakítási engedélye:     513.000 Ft,
 • alacsony kötélvezetésű sífelvonók létesítési, átalakítási engedélye:     256.000 Ft

Továbbá fizetendő a kérelem tényleges tartalma alapján érintett szakhatóságok eljárási illetékei vagy igazgatási szolgáltatási díjai a szakhatóságok eljárásrendjét és díjait meghatározó jogszabályok alapján.

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

Az eljárás fajtájától függetlenül gyorsított teljes műszaki engedélyezési eljárásban két hónap, teljes, de nem gyorsított műszaki engedélyezési eljárásában négy hónap.

JOGORVOSLAT: 

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)
 • a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló (2015. évi CII. törvény, Kötp.tv.)
 • az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, (OTÉK)
 • a kulturális örökség védelméről szóló2001. évi LXIV. törvény 
 • a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárások lefolytatásának részletes szabályairól és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 431/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet, 
 • az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet, 
 • az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
 • az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 
 • az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
 • a kötélvontatású személyszállító vasutakról és az Országos Vasúti Szabályzat III. kötetének kiadásáról szóló 26/2003. (IV. 28.) GKM rendelet, 
 • a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX.29) GKM rendelet 
 • az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 
 • az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet