A 4. Vasúti Csomag bevezetésével kapcsolatos információk a magyar vasúti piaci szereplők részére

2021. január 25.

A 4. Vasúti Csomag bevezetésével kapcsolatos információk a magyar vasúti piaci szereplők részére

Az elmúlt időszakban a hazai vasúti ágazat valamennyi európai uniós tagállam vasúti ágazatával együtt jelentős változáson ment keresztül, ugyanis 2020. november 01-től a 4. Vasúti Csomag szerinti működésre állt át valamennyi vasúti szervezet. Ez a változás a szektor minden szereplője számára új, és ezért számos kihívást rejt magában. Megváltoztak az Európai Uniós szabályok, amelyek alapján meg kellett változtatni a hazai jogszabályokat, és új rendszerek bevezetésére is sor került.

A 4. Vasúti Csomag két pilléren nyugszik: a politikain és a műszakin.

A politika pillér főbb sarokkövei a következők:

 • vasúti infrastruktúra irányítása (pályahálózat-működtető függetlensége),
 • belföldi vasúti személyszállítási piac megnyitásának szabályozása,
 • személyszállítási szolgáltatások közvetlen odaítélési lehetőségének csökkentése, hosszabbítási tilalom, az infrastruktúrához történő hozzáférés megkülönböztetéstől való mentessége.

A műszaki pillér bevezetésével járó változások az alábbiak:

 • egységes vasúti biztonsági tanúsítvány eljárás rendjének bevezetése (Single Safety Certificate: SSC),
 • egységes forgalomba-hozatali jármű engedély és járműtípus engedélyezési eljárás bevezetése (Vehicle Authorisation: VA),
 • ERTMS rendszerek jóváhagyása,
 • One Stop Shop (IT alapú iktató rendszer; OSS) bevezetése,
 • Nemzeti Biztonsági Hatóságok (NSA) szerepének átalakulása,
 • nemzeti (technikai és biztonsági ) szabályok számának redukálása.

Az átültetéshez szükséges egységes, átfogó jogszabály módosítási folyamat Magyarországon határidőben megtörtént. 

A jogalkotási feladatok a következő területekre terjedtek ki:

 • a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása,
 • az ágazatot érintő kormányrendeletek módosítása, illetve új rendeletek kiadása,
 • az ágazatot érintő miniszteri rendeletek módosítása és új rendeletek kiadása.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedéspolitikai Államtitkárságának szervezésében 2020. december 8-án került sor a „WorkShop a 4. Vasúti Csomag bevezetésével kapcsolatban a Magyar vasúti piaci szereplők részére” címmel, videókonferencia megtartására. A konferencián a 4. Vasúti Csomag bevezetésének előkészítéséről, az elmúlt két évben lezajlott jogalkotási folyamatokról és a bekövetkezett változásokról tartottak tájékoztatót az előadók. A videókonferencia iránt élénk érdeklődés mutatkozott, amit a hasonló jellegű rendezvényeken megszokottnál lényegesen magasabb, 300 fős részvétel fémjelzett. A konferencia plenáris üléssel kezdődött, majd a kávészünetet követően az előadások három szekcióban (Vasúti Infrastruktúra, Vasúti Jármű és Vasútbiztonság) folytatódtak.

Letölthető anyagok:

A rendezvény napirendje:

Az elhangzott előadások prezentációs anyagai: