Pilóta nélküli légijármű-rendszerekről nyilvántartás vezetése

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

A pilóta nélküli légijármű-rendszer – a pilóta nélküli játék légijármű kivételével – akkor veheti igénybe a magyar légteret, ha a légiközlekedési hatóság nyilvántartásba vette. Az erre irányuló kérelem és jogszabályi feltételek fennállta esetén a légiközlekedési hatóság a pilóta nélküli légijármű-rendszert nyilvántartásba veszi.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

Pilóta nélküli légijármű-rendszer tulajdonosa, üzembentartója

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Építési és Közlekedési Minisztérium, Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály - Repülésműszaki Osztály

Kérelem benyújtásának módja: 

  • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (pl. e-Papír, hivatali kapu: EKMLFHF, KRID: 562767164)
  • postai úton: H-1442 Budapest, Pf. 89.
  • személyesen: 2220 Vecsés, Lincoln út 1. Quadrum Irodaház fsz./  Ügyfélfogadási idő:  Hétfő, Szerda, Péntek: 9:00-12:00; Kedd, Csütörtök: 12:00-15:00

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?

A nyilvántartásba vételhez szükséges adatoknak megfelelő tartalommal történő előterjesztése érdekében a légiközlekedési hatóság tájékoztató jellegű kérelem mintát készített, amely elősegíti az ügyfelek jogainak gyakorlását, a kérelem nyomtatvány használata nem kötelező. Az Ügyfélnek igazolnia kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését.

A kérelem minták az alábbi linkről letölthetők.

Amennyiben az Ügyfél nem személyesen jár el, a képviselőnek a képviseleti jogosultságát a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell.

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

2021.03.08. napjától indult eljárások esetén az igazgatási szolgáltatási díj összege: 2.000.-Ft.

Fizetési lehetőségek:

  • banki átutalással, az Építési és Közlekedési Minisztérium által vezetett 10032000-00003582-06020015 számú számlaszámra, a közleménybe feltüntetve az Ügyfél nevét, valamint „UAS-591-RE”
  • személyes megjelenéssel, készpénzzel az ügyfélszolgálaton (2220 Vecsés, Lincoln út 1. Quadrum Irodaház, ügyfélfogadási időpontok: Hétfő, Szerda, Péntek: 9:00-12:00; Kedd, Csütörtök: 12:00-15:00)

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti ügyintézési határidő.

JOGORVOSLAT:

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

  • a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 
  • a pilóta nélküli légijárművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról szóló a bizottság (EU) 2019/947 végrehajtási rendelete
  • a légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet
  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény