Pilóta nélküli légijármű-rendszer üzembentartó nyilvántartásba vétele

Pilóta nélküli légijármű-rendszer üzembentartó nyilvántartásba vétele

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

Az (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet 14. cikk (5) bekezdésében meghatározott pilóta nélküli légijármű-rendszer üzembentartóit a légiközlekedési hatóság nyilvántartásba veszi.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

Pilóta nélküli légijármű-rendszer üzembentartója

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Technológiai és Ipari Minisztérium Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály - Pilóta Nélküli Légijármű Osztály

Kérelem benyújtásának módja: 

  • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (pl. e-Papír, hivatali kapu: ITMLFHF, KRID: 463099148)
  • postai úton: H-1440 Budapest, Pf. 1.
  • személyesen: 2220 Vecsés, Lincoln út 1. Quadrum Irodaház fsz./      Ügyfélfogadási idő: Hétfő - Csütörtök 9-15 óra; Péntek 9-12 óra

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?

A nyilvántartásba vételhez szükséges adatoknak megfelelő tartalommal történő előterjesztése érdekében a légiközlekedési hatóság tájékoztató jellegű kérelem mintát készített, amely elősegíti az ügyfelek jogainak gyakorlását, a kérelem nyomtatvány használata nem kötelező. Az Ügyfélnek igazolnia kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését.

A kérelem minták az alábbi linkről letölthetők.

Amennyiben az Ügyfél nem személyesen jár el, a képviselőnek a képviseleti jogosultságát a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell.

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

2021.03.08. napjától indult eljárások esetén az igazgatási szolgáltatási díj összege: 2.000.-Ft.

Fizetési lehetőségek:

  • banki átutalással, a Technológiai és Ipari Minisztérium által vezetett 10032000-00290713-38100004. számú számlaszámra, a közleménybe feltüntetve az Ügyfél nevét, valamint „UAS-591-RU”,
  • személyes megjelenéssel, készpénzzel az ügyfélszolgálaton (2220 Vecsés, Lincoln út 1. Quadrum Irodaház,ügyfélfogadási időpontok: Hétfő - Csütörtök 9-15 óra; Péntek 9-12 óra)

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti ügyintézési határidő.

JOGORVOSLAT:

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

  • (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet
  • a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 
  • a pilóta nélküli légijárművekkel végzett műveletekre vonatkózó szabályokról és ejárásokról szóló a bizottság (EU) 2019/947 végrehajtási rendelete
  • a légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet
  • általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvé