Léginavigációs szakszemélyzetek munkahelyi vizsgájának felügyelete.

ÜGYINTÉZÉS LEÍRÁSA

AZ ÜGYTÍPUS MEGNEVEZÉSE:

Léginavigációs szakszemélyzetek munkahelyi vizsgájának felügyelete

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

A szakszolgálati engedély, jogosítás, jogosítás-kiterjesztés, munkahelyi kiterjesztés megszerzéséhez munkahelyi vizsgát kell tenni, amit a hatóság felügyel.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

Az NSA következő léginavigációs szakszemélyzetek munkahelyi vizsgája során biztosít munkahelyi vizsgafelügyeletet:

  • ATCO szakszemélyzet
  • FISO/AFISO szakszemélyzet
  • légiforgalmi tiszt szakszemélyzet

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Technológiai és Ipari Minisztérium, Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály (2220 Vecsés, Lincoln út 1. Quadrum Irodaház, Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1., E-mail: lrfo@tim.gov.hu, Hivatali kapu: ITMLRHF, KRID: 162099749)

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?

Hatósági vizsgafelügyelet igénybevétele iránti kérelem.

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

Illeték összege: 3.000 Ft 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

60 nap

JOGORVOSLAT:

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per 

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

  • a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó formai követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról, a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és a 805/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló a BIZOTTSÁG (EU) 2015/340 RENDELETE (2015. február 20.) 
  • a léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet 
  • a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény 

Az eljáráshoz kapcsolódó űrlapok:

REPÜLÉS ÜZEMI TISZT SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY KÉRELEM

HATÓSÁGI VIZSGA JELENTKEZÉSI LAP A REPÜLÉS ÜZEMI TISZT SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY MEGSZERZŐ GYAKORLATI VIZSGÁJÁHOZ

REPÜLÉS ÜZEMI TISZT SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY KÉRELEM (folyamatos hosszabbítás)

Kérelem légiforgalmi irányító szakszolgálati engedélyhez/jogosításhoz/kiterjesztéshez

SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYKÉRŐ LAP (repüléstájékoztatók és légiforgalmi tisztek)