Földi rádióállomás kezelői engedélyek kiadása

ÜGYINTÉZÉS LEÍRÁSA

AZ ÜGYTÍPUS MEGNEVEZÉSE: 

Földi rádióállomás kezelői engedélyek kiadása

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

A légiforgalmi földi rádióállomás kezeléséhez a hatóság által kiadott rádióállomás kezelői engedély szükséges.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

A léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről szóló 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 15. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott személy. 

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Technológiai és Ipari Minisztérium, Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály (2220 Vecsés, Lincoln út 1. Quadrum Irodaház, Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1., E-mail: lrfo@tim.gov.hu, Hivatali kapu: ITMLRHF, KRID: 162099749)

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?

  • hatósági elméleti vizsga iránti kérelem
  • légiforgalmi földi rádióállomás kezelői elméleti tanfolyam igazolása
  • legalább 50 óra légiforgalmi földi rádióállomás kezelésére jogosult személy felügyelete alatt igazolt gyakorlati tapasztalat
  • illeték befizetésének igazolása

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

Illeték összege: 0 Ft

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

60 nap

JOGORVOSLAT:

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per 

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

  • a léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről szóló 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet
  • a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII.29.) Korm. rendelet
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY
  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az eljáráshoz kapcsolódó űrlapok:

Adatlap légiforgalmi földi rádióállomás kezelői engedélykiadására/hosszabbítására (2021. januártól érvényes)