A koordinált légterekben tevékenykedő koordinációs feladatokat ellátó szervezetek engedélyezése és felügyelete

ÜGYINTÉZÉS LEÍRÁSA

AZ ÜGYTÍPUS MEGNEVEZÉSE: 

A koordinált légterekben tevékenykedő koordinációs feladatokat ellátó szervezetek engedélyezése és felügyelete

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

Drop Zone (ejtőernyős ugrások vagy műrepülés védelme céljára repülőterek felett kijelölt légtér) légtér kijelölése iránti kérelmet a repülőtéren légiforgalmi szolgálatot ellátó szervezet, vagy ennek hiányában a repülőtér üzemben tartója vagy az általa megbízott szervezet nyújthat be.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet 12. § (1) bekezdésben meghatározott repülőterek vagy az általuk kijelölt szervezetek a légiközlekedési hatóság engedélyével, valamint a 18/C. § (1) és (2) bekezdésben meghatározottak köre.

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Technológiai és Ipari Minisztérium, Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály (2220 Vecsés, Lincoln út 1. Quadrum Irodaház, Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1., E-mail: lrfo@tim.gov.hu, Hivatali kapu: ITMLRHF, KRID: 162099749)

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?

Adatlap Drop Zone koordinációs szervezeti engedély kiadására/hosszabbítására, valamint az adatlapban meghatározott dokumentumok. A légiközlekedési hatóság honlapjáról letölthető.

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

Illeték összege: 0 Ft

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

60 nap

JOGORVOSLAT:

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

  • a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet 
  • a léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről szóló 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 
  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény 

Az eljáráshoz kapcsolódó űrlapok:

Adatlap koordinációs szervezeti engedély kiadására/hosszabbítására