A légi járatok földi kiszolgálásának engedélyezéséhez kérelemre indult közigazgatási hatósági eljárás

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

Hatósági engedély kiadása kereskedelmi repülőtereken a repülőtér-használók részére nyújtott földi kiszolgálási tevékenység végzéséhez.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

Azon gazdálkodó szervezet kaphat Földi Kiszolgálási Működési Engedélyt, amely a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII.29.) Korm. rendelet és a földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szóló 7/2002. (I.28.) KöViM rendeletben rögzített feltételeknek megfelel. 

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Technológiai és Ipari Minisztérium, Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály (2220 Vecsés, Lincoln út 1. Quadrum Irodaház, Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1., E-mail: lrfo@tim.gov.hu, Hivatali kapu: ITMLRHF, KRID: 162099749)

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?

A kérelmet a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII.29.) Korm. rendelet és a földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szóló 7/2002. (I.28.) KöViM rendelet előírásait tartalmazó, a Hatóság honlapjáról letölthető „Földi Kiszolgálási engedély kérelem és nyilatkozat” formanyomtatványon kell kezdeményezni, amelyben a kérelmező megjelöli:

 • a szervezet szakmai vezetőjének és a kapcsolattartó személyek nevét valamint elérhetőségüket,
 • a repülőteret, ahol a tevékenységet végezni kívánja
 • a végezni kívánt földi kiszolgálási tevékenységeket

A kérelmező a fenti dokumentumban kötelezően nyilatkozik, hogy rendelkezik:

 • kinevezett, főállású repülésvédelmi tiszttel és hatályos repülésvédelmi tervvel
 • a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. tv. szerinti „Bizalmas!” minősítési szintű és érvényes telephelybiztonsági tanúsítvánnyal
 • a kérelmezett tevékenységek végzéséhez szükséges számú képzett személyi állománnyal, valamint az előírt specifikációknak megfelelő kiszolgáló eszközökkel

A kérelemhez a fenti dokumentum szerint csatolni kell:

 • a cégkivonat hiteles másolatát
 • az aláírásra jogosultak hiteles aláírási címpéldányát
 • a hatósági eljárási díj befizetésének igazolását
 • a kérelmezett repülőtérrel kötött szerződést vagy a repülőtértől annak megkötésére kapott szándéknyilatkozat
 • Szervezeti és Működési Szabályzatot (SzMSz)
 • a kérelmezett tevékenységek technológiai leírását
 • minőségbiztosítási tanúsítványt (ha nincs a szervezetnek, akkor 18 hónap a türelmi idő adható ennek megszerzésére)

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

Hatósági eljárás díja: kérelmezett tevékenységenként 18.000 Ft.

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

 • új engedély megszerzése vagy lejárt engedély megújítása esetében: 55 nap
 • hatályban lévő engedély kiterjesztése vagy meghosszabbítása esetében: 25 nap

JOGORVOSLAT:

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per

EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

Annak a földi kiszolgáló szervezetnek, amely a hatályban lévő engedélyét meghosszabbítja vagy azt új tevékenységgel kívánja kiterjeszteni, csak a működésében bekövetkezett változásokra vonatkozó, illetve a kérelmezett új tevékenységek végzéséhez szükséges feltételeket igazoló dokumentumokat szükséges benyújtania.

A Hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, amennyiben a kérelmező a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik a hatóság által jóváhagyott repülésvédelmi tiszttel, repülésvédelmi tervvel vagy a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. tv. szerinti „Bizalmas!” minősítési szintű és érvényes telephelybiztonsági  tanúsítvánnyal.

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény
 • a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII.29.) Korm. rendelet
 • a földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet 
 • a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 Rendelete (2018. július 4.) és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • a légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

Az eljáráshoz kapcsolódó űrlapok:

FÖLDI KISZOLGÁLÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT