EURÓPAI UNIÓS BELVÍZI HIVATÁSOS HAJÓZÁSI KÉPESÍTÉSEK KERÜLTEK BEVEZETÉSRE

2022. április 22.

Az uniós jogharmonizációs folyamat keretében 2022. április 19-én jelentős változások léptek életbe a hazai belvízi hivatásos hajózási képzések engedélyezése tekintetében, amellyel párhuzamosan új uniós képesítések, okmányok is bevezetésre kerültek

A belvízi hajózásban szolgálatot teljesítő személyzet szakmai képesítésének harmonizációját és a képesítések unión belüli kölcsönös elismerésének biztosítását szolgálja az Európai Parlament és az Európai Tanács (EU) 2017/2397 számú irányelve. Az irányelv rendelkezéseit a 2022. április 14-én megjelent ITM rendeletek (A hivatásos hajós képesítésekről (12/2022. (IV. 14.)) / A hivatásos hajós képesítésekkel összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról (13/2022. (IV. 14.)) ültetik a magyar jogrendszerbe. Ennek hatálya kizárólag a belvízi hajózásban hivatásos szolgálatot teljesítőkre vonatkozik, vagyis nem terjed ki a sportolási vagy kedvtelési céllal hajózókra, valamint a fegyveres erők, a rendvédelmi erők, a polgári védelmi szervezetek, a vízügyi igazgatóságok, a tűzoltóság és más sürgősségi segélyszolgálatok által használt vízi járművek személyzetére.

A változások több területet is érintenek. Elsőként kell említeni, hogy módosul a belvízi hivatásos képesítések megszerzésének folyamata. Ennek egyik vetülete, hogy az uniós irányelvnek megfelelően új képesítési szinteket vezetnek be (kezdő, üzemeltetési, irányítási), amelyek megszerzése a felkészülés és a vizsga tekintetében is már csak minőségbiztosítási rendszer keretében történhet. Másik fontos vetülete, hogy a képesítések megszerzésének eljárása mellett a hajósok egészségi alkalmassági vizsgálata is az unió által előírt követelményrendszer alapján zajlik. Lényeges változás az is, hogy egységessé válik a gyakorlati vizsgák tartalma és lebonyolítása.

A rendelet hatályba lépésével módosul a képesítéseket igazoló és a hajózási szolgálat ellátása során vezetett okmányok (pl. hajós szolgálati könyv, hajónapló) tartalma, illetve kialakítása, valamint új okmányfajták bevezetésére is sor kerül. Ezek közé tartozik például a hajóvezetők uniós képesítő bizonyítványa.

Fontos kiemelni, hogy a jogszabályi módosítások kihirdetése előtt kiállított „A” és „B” kategóriájú hajóvezető, a kishajó-vezető „A” és a révész „A” képesítő okmányok az adatokban bekövetkező változásig, érvényességük kiterjesztéséig vagy lejáratukig, de legfeljebb 2032. január 17-ig maradnak hatályosak (a rajtuk feltüntetett korlátozások figyelembevétele mellett). Ezeket az okmánytípusokat újonnan azonban már nem lehet kiállítani.

A módosított és az új személyre szóló okmányok kiállítását a továbbiakban is a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. végzi, míg a hajónaplóval kapcsolatos ügyekben Budapest Főváros Kormányhivatala jár el. A képzések engedélyezésével kapcsolatos ügyekben pedig az ITM Hajózási Hatósági Főosztályához lehet fordulni.