null

Keresési eredmények

Vissza

Közúti járművezetői vizsgabiztosi tevékenység engedélyezése

Közúti járművezetői vizsgabiztosi tevékenység engedélyezése

ÜGYINTÉZÉS LEÍRÁSA

AZ ÜGYTÍPUS MEGNEVEZÉSE: 

Közúti járművezetői vizsgabiztosi tevékenység engedélyezése

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

Aktív járművezető vizsgabiztosi tevékenység gyakorlásához a tanfolyam/továbbképzés után szükséges névjegyzékbe vételi eljárás.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

Vizsgabiztosi névjegyzékbe az jelentkezhet, aki:

 • a 27. életévét betöltötte
 • sikeres vizsgabiztosi vizsgát tett
 • szakirányú felsőfokú végzettséggel és legalább kétéves szakoktatói gyakorlattal, vagy legalább középiskolai érettségivel és ötéves szakoktatói gyakorlattal rendelkezik
 • „A”, „B”, „C”, „D” kategóriákra valamint a „CE” kombinált kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, melyek közül bármely kategória, kombinált kategória megszerzésének időpontjától eltelt legalább 3 év
 • a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI) által szervezett továbbképzésen részt vett

Elméleti vizsgabiztosi névjegyzékbe jelentkezhet az, aki:

 • a 25. életévét betöltötte
 • sikeres vizsgabiztosi vizsgát tett
 • legalább három éve meglévő „B” kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, továbbá nem minősül a külön jogszabály szerinti kezdő vezetőnek
 • legalább középiskolai érettségivel rendelkezik
 • a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI) által szervezett továbbképzésen részt vett

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közúti gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály (e-mail: kepzes-kghf@itm.gov.hu; levelezési cím: 1440 Budapest, Pf. 1., Hivatali kapu: ITMKGHF, KRID: 366141392) 

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI

 • érvényes vezetői engedély hiteles másolata
 • személyi igazolvány hiteles másolata
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány hiteles másolata 
 • vizsgabiztosi oklevél(ek) hiteles másolata(ai)
 • iskolai végzettséget igazoló okmány hiteles másolata (érettségi 
 • vagy annál magasabb)
 • felsőfokú végzettség esetén 2 év, középfokú végzettség esetén 5 év szakoktatói gyakorlat igazolása 
 • adatlap
 • tevékenységi engedély díjának befizetését igazoló bizonylat

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

Igazgatási szolgáltatási díj: 10.000 Ft

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

8 nap

JOGORVOSLAT:

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 • a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet
 • a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet

Az eljáráshoz kapcsolódó űrlapok:

Adatlap adatváltozás bejelentéséhez

Adatlap közúti járművezetői vizsgabiztosi névjegyzékbe vételi eljáráshoz