null

Keresési eredmények

Vissza

Működési engedély módosítása

Működési engedély módosítása

ÜGYINTÉZÉS LEÍRÁSA

AZ ÜGYTÍPUS MEGNEVEZÉSE: 

Működési engedély módosítása 

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

A Vasúti Igazgatási Szerv a működési engedélyt kérelemre módosítja. A működési engedéllyel rendelkező vasúti társaság a cégbírósági bejegyzést követő, cégbírósági bejegyzést nem igénylő egyéb változás esetében - a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet 13. § (1a) bekezdésében foglalt esetek kivételével - a változásnak a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet 17. § (1) bekezdése szerinti bejelentését követő 10 napon belül köteles kérni engedélyének módosítását, amennyiben

a) a működési engedély kiadásánál vizsgált körülményben olyan változás következett be, amely érinti az engedélyköteles tevékenység folytatásának a feltételeit,

b) átalakul,

c)  a részére kiadott engedély alapján a tevékenység megkezdésére a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 9/A. § (1) bekezdése szerint nyitva álló határidő lejártát megelőzően a határidő meghosszabbítását kéri.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE: 

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2. § 5.9. pontja szerinti vállalkozó vasúti társaság

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Vasúti Igazgatási Szerv (Hivatali kapu: ITMPUF, KRID: 465048989)

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?

A kérelmet formanyomtatványokon kell benyújtani, az azokon megjelölt, a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendeletben meghatározott dokumentumokkal együtt. 

A benyújtandó formanyomtatványok:

 • 00 Alapadatok
 • 01 Általános adatok
 • 02 Tevékenység leírása
 • 10 Üzleti jó hírnév
 • 11 Üzleti jó hírnév – vezető tisztségviselő adatai
 • 12 Üzleti jó hírnév – vezető tisztségviselő nyilatkozata
 • 20 Pénzügyi teljesítőképesség
 • 21 Pénzügyi teljesítőképesség – nyilatkozat tartozásról
 • 22 Pénzügyi teljesítőképesség – nyilatkozat pénzügyi teljesítőképességről
 • 30 Szakmai alkalmasság
 • 31 Szakmai alkalmasság – szakmai vezetők adatai
 • 32 Szakmai alkalmasság – szakmai vezetők nyilatkozata
 • 40 Kárfedezeti képesség
 • 50 Pályahálózat

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

Igazgatási szolgáltatási díj összege:

Működési engedély módosítása:

 • országos, vállalkozó vasúti        1.135.500 Ft
 • elővárosi, városi vállalkozó vasúti    113.500 Ft
 • térségi, vállalkozó vasúti            11.500 Ft
 • helyi, vállalkozó vasúti            11.500 Ft

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

45 nap

JOGORVOSLAT:

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény
 • a vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 
 • a vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet 
 • a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet
 • a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet

Az eljáráshoz kapcsolódó űrlapok:

00 Alapadatok

01 Általános adatok

02 Tevékenység leírása

10 Üzleti jó hírnév

11 Üzleti jó hírnév – vezető tisztségviselő adatai

12 Üzleti jó hírnév – vezető tisztségviselő nyilatkozata

20 Pénzügyi teljesítőképesség

21 Pénzügyi teljesítőképesség – nyilatkozat tartozásról

22 Pénzügyi teljesítőképesség – nyilatkozat pénzügyi teljesítőképességről

30 Szakmai alkalmasság

31 Szakmai alkalmasság – szakmai vezetők adatai

32 Szakmai alkalmasság – szakmai vezetők nyilatkozata

40 Kárfedezeti képesség

50 Pályahálózat