null

Keresési eredmények

Vissza

Légiforgalmi/léginavigációs földi berendezések üzembentartási engedélyének kiadása és nyilvántartása

Légiforgalmi/léginavigációs földi berendezések üzembentartási engedélyének kiadása és nyilvántartása

ÜGYINTÉZÉS LEÍRÁSA

AZ ÜGYTÍPUS MEGNEVEZÉSE:

Légiforgalmi/léginavigációs földi berendezések üzembentartási engedélyének kiadása és nyilvántartása

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

Az ATM/ANS-rendszer (légiforgalmi szolgáltatások és léginavigációs szolgálatok) üzembe helyezéséhez a léginavigációs szolgáltatónak, egyéb földi berendezés üzembe helyezéséhez az üzemben tartónak üzembentartási engedély iránti kérelmet kell benyújtania a légiközlekedési hatósághoz.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

Az eljárás tárgyi hatálya a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017 Kormányrendelet 16.§-ban leírt léginavigációs szolgáltatókra vonatkozik.

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály (2220 Vecsés, Lincoln út 1. Quadrum Irodaház, Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1., E-mail: lrfo@itm.gov.hu, Hivatali kapu: ITMLRHF, KRID: 162099749)

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?

A kérelemnek kötelezően tartalmaznia kell:

 • a telepítési engedélyhez kötött egyéb földi berendezés esetében a telepítési engedély számát
 • ATM/ANS-rendszer esetében az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló 2004. március 10-i 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 6. cikkében meghatározott EK-ellenőrzési nyilatkozatot és az ahhoz kapcsolódó műszaki dokumentációt
 • a kapcsolódó ATM/ANS-rendszerelem esetében a gyártó által kiadott 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében meghatározott EK-megfelelőségi vagy alkalmazhatósági nyilatkozatot, egyéb földi berendezés esetében a gyártó vagy a forgalomba hozatalért felelős személy által kibocsátott megfelelőségi nyilatkozatot
 • egyéb földi berendezés esetében:
  • az üzembentartó megnevezését
  • a berendezésnek a telepítő által a telepítés helyén végzett földi és - ha szükséges - légi ellenőrzéséről szóló, valamint a próbaüzemelés során felvett jegyzőkönyveket
  • a berendezés karbantartási utasítását
  • a telepítési engedélyhez nem kötött egyéb földi berendezés esetében a berendezés tanulmánytervét

 

 • a kérelem benyújtásakor igazolni kell a létesítmény érintésvédelmi, valamint - ahol indokolt - villámvédelmi megfelelőségét, a berendezéssel összefüggésben működő vagy arra hatással lévő ATM/ANS-rendszer, illetve egyéb földi berendezés esetében az együttműködtethetőség vizsgálatát
 • rádió engedély iránti kérelem esetén a légiközlekedési hatóság a nemzetközi egyezményekben foglaltaknak megfelelően jár el a légiforgalmi célú frekvenciákra vonatkozó nemzetközi egyeztetés és koordinációs eljárás lefolytatásában. Az ICAO vonatkozásában a légiközlekedési hatóság egyeztet, a Nemzetközi Távközlési Egyesület vonatkozásában a koordinációt azonban az NMHH végzi. Az NMHH a nemzetközi frekvenciakoordináció eredményeit frekvenciakiosztási tervbe foglalva teszi közzé a légiközlekedési hatóság és a felhasználók tájékoztatása, valamint a tételes frekvencia-igénybevétel lehetősége céljából
 • a rádió és hangrögzítő berendezés engedélyhez a kérelmezőnek csatolnia kell az NMHH engedélyező határozatát a rádióhoz, továbbá a következő dokumentumokról készült másolatokat: a gyártói megfelelőségi tanúsítvány, kezelési útmutató, törzskönyv, valamint a karbantartási szerződés. Amennyiben szoftveres történne a hangrögzítés akkor az alkalmazott szoftver legális voltát kell igazolni

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

Igazgatási szolgáltatási díj összege: a légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI.20) GKM rendelet melléklete 221-274. pontjaiban megállapított fizetési kötelezettség.

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

60 nap

JOGORVOSLAT:

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • az egységes európai égbolton belüli légtérellenőrzés végrehajtására és átjárhatóságára vonatkozó követelmények megállapításáról szóló BIZOTTSÁG 1207/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. november 22.) 
 • a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról („léginavigációs-szolgálati rendelet”) szóló  EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 550/2004/EK RENDELETE (2004. március 10.) 
 • az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról („átjárhatósági rendelet”) szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 552/2004/EK RENDELETE (2004. március 10.) 
 • a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 
 • a légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet