null

Keresési eredmények

Vissza

Repülőterek díjszabályzatának jóváhagyása

Repülőterek díjszabályzatának jóváhagyása

ÜGYINTÉZÉS LEÍRÁSA

AZ ÜGYTÍPUS MEGNEVEZÉSE: 

Repülőterek díjszabályzatának jóváhagyása

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

A Magyarország területén található kereskedelmi repülőtér légijármű által történő (a repülőtér üzemben tartója által szolgáltatott, a légijármű leszállásához, felszállásához, világításához és parkolásához, valamint az utasok és áru kezeléséhez kapcsolódó létesítmények és szolgáltatások) igénybevételéért fizetendő díjak meghatározásának részletes szabályait a repülőtér üzemben tartója 5 éves időszakokra szólóan díjszabályzatban állapítja meg. A szabályzatot a légiközlekedési hatóság hagyja jóvá és teszi közzé nyilvánosan.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

A repülőterek díjszabályzatának jóváhagyása irányuló eljárást a kereskedelmi repülőtér üzembentartójának kell kérelmeznie a légiközlekedési hatóságnál.

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Légügyi Kockázatértékelési Hatósági Főosztály (2220 Vecsés, Lincoln út 1., Quadrum Irodaház fszt., Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1., e-mail: aviation.risk@itm.gov.hu, Hivatali kapu: ITMLKHF, KRID: 266099314)

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?

A kérelem benyújtásának a tervezett hatályba lépés előtt legalább 120 nappal kell történnie

 • konzultációs eljárás lefolytatását igazoló dokumentumok
 • díjszabályzat tervezete 
 • a repülőtéri díj megállapítását bemutató dokumentumok
 • független pénzügyi-számviteli szakértőtől származó megfelelőségi jelentés 
 • az igazgatási szolgáltatási díj (590. számú díjtétel) befizetését igazoló dokumentum

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

Igazgatási szolgáltatási díj összege: 109.000 Ft

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

55 nap

JOGORVOSLAT:

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
 • a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • a légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI.20.) GKM rendelet. 
 • a repülőterek díjszabályzatának jóváhagyása a kereskedelmi repülőtér légijármű által történő igénybevételéért fizetendő díj megállapításának elveiről és módszereiről szóló 61/2011. (XI. 25.) NFM rendelet.