null

Keresési eredmények

Vissza

Légiközlekedés védelmi tiszt vagy védelemért felelős személy kijelölésének jóváhagyása

Légiközlekedés védelmi tiszt vagy védelemért felelős személy kijelölésének jóváhagyása

ÜGYINTÉZÉS LEÍRÁSA

AZ ÜGYTÍPUS MEGNEVEZÉSE: 

Légiközlekedés védelmi tiszt vagy védelemért felelős személy kijelölésének jóváhagyása 

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

Az I. vagy II. osztályú repülőtér üzemben tartója, a légitársaság, a földi kiszolgáló, karbantartó és javító szervezet, a légiforgalmi irányító szolgálat, a meghatalmazott ügynök, fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója, az ismert szállító a légiközlekedés védelmi intézkedési rendszer irányítása érdekében védelmi tisztet jelöl ki. A védelmi tiszt felelős azért, hogy az adott szervezet naprakész légiközlekedés védelmi információkkal rendelkezzen és a légiközlekedés védelmi szabályokat betartsák. A védelmi tisztnek jelölt személyt a légiközlekedési hatóságnak jóvá kell hagynia. 

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. kormányrendelet 1 §-ában meghatározott légiközlekedési tevékenységet folytató természetes személyek.

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Légügyi Kockázatértékelési Hatósági Főosztály (2220 Vecsés, Lincoln út 1., Quadrum Irodaház fszt., Postacím: 1440 Budapest, Pf: 1, e-mail: aviation.risk@itm.gov.hu, Hivatali kapu: ITMLKHF, KRID: 266099314)

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?

 • diploma másolata
 • nyelvvizsga bizonyítvány másolata
 • légiközlekedés védelmi tanfolyamok elvégzését igazoló bizonyítványok másolata
 • légiközlekedés védelmi tapasztalatot igazoló dokumentumok (munkaköri leírás, munkaszerződés, stb.)
 • az igazgatási szolgáltatási díj (573. számú díjtétel) befizetését igazoló dokumentum

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

Igazgatási szolgáltatási díj összege: 28.000 Ft

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

55 nap

JOGORVOSLAT:

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per 

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
 • a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. Korm. rendelet
 • a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
 • az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017 (XII. 29.) Korm. rendelet 
 • a légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI.20.) GKM rendelet

Az eljáráshoz kapcsolódó űrlapok:

Légiközlekedés védelmi tiszt, vagy védelemért felelős személy kijelölésének jóváhagyása iránti kérelem