null

Keresési eredmények

Vissza

Légiközlekedés védelmi képzési tervek és védelmi (belső) minőségbiztosítási programok, valamint módosításuk jóváhagyása

Légiközlekedés védelmi képzési tervek és védelmi (belső) minőségbiztosítási programok, valamint módosításuk jóváhagyása

ÜGYINTÉZÉS LEÍRÁSA

AZ ÜGYTÍPUS MEGNEVEZÉSE: 

Légiközlekedés védelmi képzési tervek és védelmi (belső) minőségbiztosítási programok, valamint módosításuk jóváhagyása

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

A légiközlekedés védelmében közreműködő szervezeteknek – a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Képzési Programban foglaltakhoz igazodó - védelmi képzési tervvel kell rendelkezniük, amelynek hiánya esetén légiközlekedési tevékenység ellátásához szükséges engedély nem adható ki. A védelmi képzési terv tartalmazza, hogy az adott légiközlekedés védelmében közreműködő szervezet munkatársai milyen védelmi képzésben részesülnek. A védelmi képzési tervet a légiközlekedési hatóság hagyja jóvá. 

Minőségbiztosítási program jóváhagyás: a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezeteknek – a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Programban foglaltak alapján kidolgozott – jóváhagyott védelmi programmal, az ahhoz kapcsolódó belső védelmi minőségbiztosítási programmal kell rendelkezniük, amelynek hiánya esetén légiközlekedési tevékenység ellátásához szükséges engedély nem adható ki. A védelmi programot és az ahhoz kapcsolódó belső védelmi minőségbiztosítási programot a légiközlekedési hatóság hagyja jóvá.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. kormányrendelet 1 §-ában meghatározott légiközlekedési tevékenységet folytató szervezetek.

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Légügyi Kockázatértékelési Hatósági Főosztály (2220 Vecsés, Lincoln út 1., Quadrum Irodaház fszt., Postacím: 1440 Budapest, Pf: 1, e-mail: aviation.risk@itm.gov.hu, Hivatali kapu: ITMLKHF, KRID: 266099314)

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?

  • légiközlekedés védelmi képzési terv vagy minőségbiztosítási program magyar nyelven vagy magyar-angol nyelven (2 példány)
  • az igazgatási szolgáltatási díj (574. számú díjtétel) befizetését igazoló dokumentum

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

Igazgatási szolgáltatási díj összege: 58.000 Ft

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

90 nap

JOGORVOSLAT:

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per 

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

  • a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 
  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
  • a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V.11.) Korm. rendelet 
  • a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
  • az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017 (XII. 29.) Korm. rendelet 
  • a légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI.20.) GKM rendelet

 

Az eljáráshoz kapcsolódó űrlapok:

Légiközlekedés védelmi képzési vagy minőségbiztosítási programok, valamint módosításuk jóváhagyása iránti kérelem