null

Keresési eredmények

Vissza

Légijárműre történő jelzálogjog és/vagy egyéb jog bejegyzése

Légijárműre történő jelzálogjog és/vagy egyéb jog bejegyzése

ÜGYINTÉZÉS LEÍRÁSA

AZ ÜGYTÍPUS MEGNEVEZÉSE: 

Légijárműre történő jelzálogjog és/vagy egyéb jog bejegyzése

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

A lajstromban szereplő légijárműre jelzálogjogot a légijármű egészére, vagy közös tulajdonban álló légijárműveknek a tulajdonostársat megillető eszmei hányadára lehet bejegyezni.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

A lajstromban szereplő jog bejegyzését annak kell kérelmeznie, aki a bejegyzés által jogosulttá válik. 

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály, Repülésműszaki Osztály (2220 Vecsés, Quadrum Irodaház, Lincoln út 1. fsz., Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1., e-mail: caa@itm.gov.hu, Hivatali kapu: IITMLFHF, KRID: 463099148)

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?

 • lajstromban már szereplő légijárműre történő jelzálogjog és/vagy egyéb jog bejegyzése/törlése/módosítása iránt című, a honlapról letölthető űrlap
 • az eljárásdíj befizetéséről, ill. banki átutalásról szóló igazolás

A jelzálogjoggal és/vagy egyéb joggal összefüggésben a kérelemhez csatolni szükséges eredeti példányban:

 • közjegyzői okiratba foglalt zálogszerződés, vagy zálogjogviszony létesítésére irányuló bírósági, vagy más hatósági határozat
 • zálogjogviszony módosításáról, törléséről szóló közjegyzői okirat, bírósági, vagy más hatósági határozat
 • egyéb jog alapjául szolgáló okirat
 • ügyvédi, vagy közjegyzői meghatalmazás, amennyiben nem a kérelmező jár el

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

Az igazgatási szolgáltatási díj összege: 

 • jelzálogjog, vagy egyéb jog bejegyzése, módosítása esetén: 69.000 Ft 
 • jelzálogjog és egyéb jog törlése esetén: 32.000 Ft 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

60 nap

JOGORVOSLAT:  

Fővárosi törvényszék – közigazgatási per 

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
 • a légijárművek lajstromozásának szabályairól szóló 32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet 
 • a légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet

Az eljáráshoz kapcsolódó űrlapok:

Jelzálog és egyéb jog bejegyzésének kérelme