null

Keresési eredmények

Vissza

Lajstromozással kapcsolatos adatváltozás bejegyzése

Lajstromozással kapcsolatos adatváltozás bejegyzése

ÜGYINTÉZÉS LEÍRÁSA

AZ ÜGYTÍPUS MEGNEVEZÉSE: 

Lajstromozással kapcsolatos adatváltozás bejegyzése 

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

A lajstromozási bizonyítvány adataiban, a tulajdonjogban és az üzembentartó kilétében beállt változás esetén a tulajdonos kötelezettsége, hogy 15 napon belül kérelmezze a Lajstromozási Bizonyítvány módosítását.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

A lajstromban szereplő jog bejegyzését, legyen az tulajdonos, vagy üzembentartó változás annak kell kérelmeznie, aki a bejegyzés által jogosulttá válik. A bejegyzést az is kérheti, akinek a bejegyzett jogát érinti (légijármű üzemben tartója, bérlője).

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály, Repülésműszaki Osztály (2220 Vecsés, Quadrum Irodaház, Lincoln út 1. fsz., Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1., e-mail: caa@itm.gov.hu, Hivatali kapu: IITMLFHF, KRID: 463099148)

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?

 • kérelem lajstromozással kapcsolatos adatváltozás bejegyzésére című, a honlapról letölthető űrlap
 • az eljárásdíj befizetéséről, vagy banki átutalásról szóló igazolás

Az eljárás lefolytatásához szükséges további csatolt dokumentáció:  

 • a légijármű eredeti Lajstromozási Bizonyítványa
 • a bejegyzett jog módosítása, megszüntetése alapjául szolgáló okirat (adásvételi szerződés)
 • amennyiben a kérelmező nem a tulajdonos, az esetben a tulajdonos meghatalmazása az ügyben való eljárásra
 • a légijármű új tulajdonosa nevére szóló, érvényes biztosítás fedezeti igazolása
 • a tulajdonos és az üzembentartó között létrejött üzemben tartási megállapodás, illetőleg a tulajdonos hozzájárulása az üzemben tartáshoz
 • amennyiben a légijármű tulajdonosa, bérlője, üzembentartója jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyesület, vagy alapítvány, a cégbírósági bejegyzésről, illetőleg a bírósági nyilvántartásba vételről szóló igazolás, valamint aláírásra jogosult tagjának, tisztségviselőjének címpéldánya (másolati példányban)
 • légijármű Karbantartási program két példányban
 • új üzemeltetési bázis választása esetén légijármű befogadó nyilatkozat a repülőteret üzemeltető cég vezetőjétől, ill. a reptér parancsnokától

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

Az igazgatási szolgáltatási díj összege: 

 • tulajdonjogban bekövetkezett változás bejegyzése esetében, tulajdonosváltásonként: 64.000 Ft 
 • egyéb adat változásának, pl. üzembentartó változás bejegyzése esetében: 37.000 Ft 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

60 nap

JOGORVOSLAT:  

Fővárosi törvényszék – közigazgatási per 

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
 • a légijárművek lajstromozásának szabályairól szóló 32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet 
 • a légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet

Az eljáráshoz kapcsolódó űrlapok:

Lajstrom adatváltozás bejegyzésének kérelme