null

Keresési eredmények

Vissza

Műszaki vizsgabiztosi tevékenység végzésének engedélyezése

Műszaki vizsgabiztosi tevékenység végzésének engedélyezése

ÜGYINTÉZÉS LEÍRÁSA

AZ ÜGYTÍPUS MEGNEVEZÉSE: 

Műszaki vizsgabiztosi tevékenység végzésének engedélyezése 

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

Azon természetes személyek, akik iskolai végzettségük és szakmai előéletük alapján megfelelnek a műszaki vizsgabiztosokra meghatározott jogszabályi követelményeknek, valamint a vizsgabiztosi tanfolyam elvégzését igazoló sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát tettek, kérhetik a vizsgabiztosi tevékenység engedélyezését.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

Vizsgabiztosi tanfolyam elvégzését igazoló sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát tett személyek.

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közúti gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály (e-mail: kghf@itm.gov.hu; levelezési cím: 1440 Budapest, Pf. 1. ; Hivatali kapu: ITMKGHF, KRID: 366141392) 

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?

  • kérelem a műszaki vizsgabiztosi tevékenység végzésének engedélyezésére 
  • erkölcsi bizonyítvány büntetlen előéletre, valamint, hogy nem áll foglalkozástól való eltiltás alatt
  • igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás
  • legalább „B” kategóriára érvényes járművezető engedély mindkét oldalának másolata

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

Igazgatási szolgáltatási díj: 10.000 Ft

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

8 nap

JOGORVOSLAT:

Fővárosi Törvényszék– közigazgatási per

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

  • a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 
  • a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet