null

Keresési eredmények

Vissza

Vasúti pálya és tartozékai (vasúti jelző és biztosítóberendezés, vontatási energiaellátás berendezései, peronok, helyhez kötött vasúti rakodó, térvilágítás, műtárgyak) használatbavételi engedélyezési eljárás

Vasúti pálya és tartozékai (vasúti jelző és biztosítóberendezés, vontatási energiaellátás berendezései, peronok, helyhez kötött vasúti rakodó, térvilágítás, műtárgyak) használatbavételi engedélyezési eljárás

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

Az építési engedély alapján megépült, valamint engedély alapján átalakított vasúti építmény használatbavételi engedély birtokában használható. A használatbavételi engedély az építmény egészére, vagy önállóan használható részeire, alrendszereire is kiadható.

A vasúti közlekedési hatóság abban az esetben engedélyezi a vasúti építmény használatbavételét, ha az építmény, vagy annak önálló használatra alkalmas része az építési, átalakítási engedélynek megfelelően épült meg, rendeltetésszerű használatra alkalmas, valamint kielégíti a forgalombiztonsági követelményeket.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

 • beruházó
 • működtető (üzemeltető)
 • tulajdonos

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Innovációs és Technológiai Minisztérium, 
Vasúti Hatósági Főosztály (1038 Budapest, Váci út 188., Postacím: 1441 Budapest, Pf.: 88., e-mail: vasut.nsa@itm.gov.hu, Hivatali kapu: ITMVHF, KRID: 661038388)

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?

 • a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 6. §-a, 21. §-a és 2. melléklete által az engedélyezés tárgyát képező építményfajtára előírt dokumentációt
 • az EK-hitelesítési eljárás alapján kiadott EK-hitelesítési nyilatkozatot
 • igazgatás-szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

Igazgatási szolgáltatási díj összege:

Alrendszerenként a következő díjak fizetendők:

 • vasúti pálya: 5 kilométer pályahosszig: 444.000 Ft, minden megkezdett kilométerenként további 74.000 Ft
 • hidak, aluljárók: 552.000 Ft
 • alagutak: 1.010.000 Ft
 • oldal-, homlok-, magasrakodók: 297.000 Ft
 • vasúti biztosítóberendezés: 587.000 Ft
 • villamos felsővezeték: 347.000 Ft, minden megkezdett vágánykilométerenként további 58.000 Ft
 • térvilágítási berendezés: 286.000 Ft

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ: 

Az ügyintézési határidő azt a napot követő napon kezdődik, amikor a kérelmező a döntés meghozatalához szükséges valamennyi lényeges információt a közlekedési hatóság rendelkezésre bocsátja:

 • általános esetben négy hónap (a vasúti közlekedésről 2005. évi CLXXXIII. törvény 80/A. § (3) bekezdésében meghatározott határidő)
 • a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény hatálya alá eső eljárások esetében legfeljebb negyvenkét nap (3. § (1)

JOGORVOSLAT:

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • A BIZOTTSÁG 2019. május 16-i (EU) 2019/777 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE    a vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól és a 2014/880/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. május 11-i (EU) 2016/796 RENDELETE    az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • a Bizottság 1299/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszerének infrastruktúra alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról
 • a Bizottság 1300/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az uniós vasúti rendszernek a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőségével kapcsolatos átjárhatósági műszaki előírásokról
 • a Bizottság 1301/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszerének „energia” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról
 • a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 
 • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)
 • a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, (Vtv.)
 • az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, (OTÉK)
 • a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X.11.) Korm. rendelet, 
 • az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet, 
 • az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 
 • az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
 • a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX.29) GKM rendelet 
 • az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 
 • a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet 4. melléklet (OVSZ I.)
 • az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII.3.) KHVM rendelet, (OVSZ II.)
 • az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet