null

Keresési eredmények

Vissza

Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési infrastruktúrához kapcsolódó létesítési és átalakítási engedélyezési eljárások

Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési infrastruktúrához kapcsolódó létesítési és átalakítási engedélyezési eljárások

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

Vasúti hatósági építési engedély szükséges a megvalósítandó engedélyköteles, vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás létesítmények létesítéséhez és átalakításához. 

A vasúti közlekedési hatóság az építési, átalakítási engedélyt akkor adja meg, ha a tervezett építmény a hatályos jogszabályokban megállapított szabályokban és szabványokban foglalt követelményeknek megfelel, használatra alkalmasak, valamint kielégítik a közlekedésbiztonsági követelményeket.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

 • beruházó
 • működtető (üzemeltető)
 • tulajdonos

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Vasúti Hatósági Főosztály (1038 Budapest, Váci út 188., Postacím: 1441 Budapest, Pf.: 88., e-mail: vasut.nsa@itm.gov.hu, Hivatali kapu: ITMVHF, KRID: 661038388)

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI? 

 • a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárások lefolytatásának részletes szabályairól és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 431/2017. (XII. 20.) Kormányrendeletben és mellékleteiben foglaltak szerinti dokumentumokat, a kérelem tényleges tartalma alapján
 • azt a dokumentumot, amivel a kérelmező igazolni tudja, hogy a szakhatóságokkal a szükséges egyeztetéseket elvégezte, amennyiben az egyeztetések során vagy annak eredményeképpen az előzetes szakhatósági hozzájárulások nem kerültek kiadásra, abban az esetben a szakhatóságok számával megegyező számú tervpéldányok benyújtása szükséges
 • az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

Igazgatási szolgáltatási díj összege:

 • függőpályák, siklók létesítési, átalakítási engedélye:             513.000 Ft
 • magas kötélvezetésű sífelvonók létesítési, átalakítási engedélye:     513.000 Ft,
 • alacsony kötélvezetésű sífelvonók létesítési, átalakítási engedélye:     256.000 Ft

Továbbá fizetendő a kérelem tényleges tartalma alapján érintett szakhatóságok eljárási illetékei vagy igazgatási szolgáltatási díjai a szakhatóságok eljárásrendjét és díjait meghatározó jogszabályok alapján.

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

Az eljárás fajtájától függetlenül gyorsított teljes műszaki engedélyezési eljárásban két hónap, teljes, de nem gyorsított műszaki engedélyezési eljárásában négy hónap.

JOGORVOSLAT: 

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)
 • a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló (2015. évi CII. törvény, Kötp.tv.)
 • az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, (OTÉK)
 • a kulturális örökség védelméről szóló2001. évi LXIV. törvény 
 • a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárások lefolytatásának részletes szabályairól és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 431/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet, 
 • az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet, 
 • az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
 • az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 
 • az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
 • a kötélvontatású személyszállító vasutakról és az Országos Vasúti Szabályzat III. kötetének kiadásáról szóló 26/2003. (IV. 28.) GKM rendelet, 
 • a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX.29) GKM rendelet 
 • az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 
 • az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet