null

Keresési eredmények

Vissza

Iskolavezetői tevékenység engedélyezése

Iskolavezetői tevékenység engedélyezése

ÜGYINTÉZÉS LEÍRÁSA

AZ ÜGYTÍPUS MEGNEVEZÉSE: 

Iskolavezetői tevékenység engedélyezése

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

Aktív iskolavezetői tevékenység gyakorlásához a tanfolyam/továbbképzés után szükséges névjegyzékbe vételi eljárás.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

A közlekedési hatóság kérelemre az iskolavezetői tevékenységét engedélyezi és névjegyzékbe veszi fel azt a jelentkezőt, aki:

 • a rendeletben meghatározott iskolavezetői képesítéssel rendelkezik
 • az engedélyezési eljárás díját befizette
 • nem áll az iskolavezetői névjegyzékből való eltiltás vagy törlés hatálya alatt
 • legalább középiskolai érettségivel és szakoktatói vagy a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet 3. számú melléklet 2.5. pontjában meghatározott képesítéssel rendelkezik
 • középiskolai végzettség esetén öt, felsőfokú végzettség esetén kétéves szakmai gyakorlattal rendelkezik
 • a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI) által szervezett továbbképzésen részt vett

ELJÁRÓ SZERV, A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közúti gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály (e-mail: kepzes-kghf@itm.gov.hu; levelezési cím: 1440 Budapest, Pf. 1.; Hivatali kapu: ITMKGHF, KRID: 366141392) 

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI

 • érvényes vezetői engedély hiteles másolata
 • személyi igazolvány hiteles másolata
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány hiteles másolata
 • iskolavezetői oklevél hiteles másolata
 • iskolai végzettséget igazoló okmány hiteles másolata (érettségi vagy annál magasabb)
 • adatlap 
 • tevékenységi engedély díjának befizetését igazoló bizonylat

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

Igazgatási szolgáltatási díj: 10.000 Ft

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

8 nap

JOGORVOSLAT:

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 • a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet
 • a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet

Az eljáráshoz kapcsolódó űrlapok:

Adatlap adatváltozás bejelentéséhez

Adatlap iskolavezetői névjegyzékbe vételi eljáráshoz