null

Keresési eredmények

Vissza

Adatmódosítási kérelem elbírálására irányuló eljárás

Adatmódosítási kérelem elbírálására irányuló eljárás

ÜGYINTÉZÉS LEÍRÁSA

AZ ÜGYTÍPUS MEGNEVEZÉSE: 

Adatmódosítási kérelem elbírálására irányuló eljárás

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

A működési engedéllyel rendelkező vasúti társaság adatmódosítási kérelmet köteles benyújtani a következő adataiban történt változás esetében:

a) cégnév,
b) székhely,
c) könyvvizsgáló személye,
d) a kárfedezeti igazolást kiállító biztosító társaság vagy bank személye, ha a vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés tekintetében kizárólag a vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés a), b), d) és j) pontjában, illetve a vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés a), b), d) és j) pontjában foglaltak változnak.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE: 

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2. § 5.9. pontja szerinti vállalkozó vasúti társaság

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Vasúti Igazgatási Szerv (Hivatali kapu: ITMPUF, KRID: 465048989)

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?

A kérelemben meg kell jelölni a változással érintett adatokat, továbbá csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

Igazgatási szolgáltatási díj összege: 23.000 Ft

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

45 nap

JOGORVOSLAT:

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

  • a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény
  • a vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 
  • a vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet 
  • a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet
  • a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet