null

Keresési eredmények

Vissza

Légiközlekedés védelmi terv vagy módosítás jóváhagyása

Légiközlekedés védelmi terv vagy módosítás jóváhagyása

ÜGYINTÉZÉS LEÍRÁSA

AZ ÜGYTÍPUS MEGNEVEZÉSE: 

Légiközlekedés védelmi terv vagy módosítás jóváhagyása

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

Valamennyi, a légiközlekedés védelmi követelményeket alkalmazó repülőtéri üzembentartónak, légi fuvarozónak és jogalanynak ki kell dolgoznia, alkalmaznia kell és fenn kell tartania egy védelmi tervet, amely révén megfelel a vonatkozó légiközlekedés védelmi tárgyú jogszabályoknak, valamint az irányadó nemzeti polgári légiközlekedés védelmi programnak. Ezen védelmi tervet és annak módosításait jóvá kell hagyatni a légiközlekedési hatósággal. 

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. kormányrendelet 1 §-ában meghatározott légiközlekedési tevékenységet folytató szervezetek.

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Légügyi Kockázatértékelési Hatósági Főosztály (2220 Vecsés, Lincoln út 1., Quadrum Irodaház fszt., Postacím: 1440 Budapest, Pf: 1, e-mail: aviation.risk@itm.gov.hu, Hivatali kapu: ITMLKHF, KRID: 266099314)

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?

  • légiközlekedési védelmi terv magyar nyelven vagy magyar-angol nyelven (2 példány; repülőterek esetében 3 példány)
  • az igazgatási szolgáltatási díj (572. számú díjtétel) befizetését igazoló dokumentum

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

Igazgatási szolgáltatási díj összege: 138.000 Ft

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

90 nap

JOGORVOSLAT:

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per 

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

  • a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 
  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
  • a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. Korm. rendelet 
  • a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
  • az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017 (XII. 29.) Korm. rendelet 
  • a légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI.20.) GKM rendelet

Az eljáráshoz kapcsolódó űrlapok:

Légiközlekedés védelmi tervek és módosításuk jóváhagyása iránti kérelem