null

Keresési eredmények

Vissza

A repülőtér szigorított védelmi területére tiltott eszköz bevitelének tilalma alóli felmentés engedélyezése

A repülőtér szigorított védelmi területére tiltott eszköz bevitelének tilalma alóli felmentés engedélyezése

ÜGYINTÉZÉS LEÍRÁSA

AZ ÜGYTÍPUS MEGNEVEZÉSE: 

A repülőtér szigorított védelmi területére tiltott eszköz bevitelének tilalma alóli felmentés engedélyezése

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

A repülőtereknek vannak olyan nyilvánosság elől elzárt területei, ahová a légiközlekedés védelmi tárgyú jogszabályokban felsorolt tiltott tárgyakat főszabály szerint nem lehet bevinni, továbbá ezen területekre a személyek főszabály szerint csak védelmi ellenőrzést követően léphetnek be. A légiközlekedési hatóság azonban felmentést adhat a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek munkatársai és egyéb jogalanyok számára a munkájuk elvégzéséhez szükséges okból a tiltott tárgyak bevitelének tilalma, valamint a személyek védelmi ellenőrzése alól. 

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. kormányrendelet 1. §-ában meghatározott légiközlekedési tevékenységet folytató szervezetek.

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Légügyi Kockázatértékelési Hatósági Főosztály (2220 Vecsés, Lincoln út 1., Quadrum Irodaház fszt., Postacím: 1440 Budapest, Pf: 1, e-mail: aviation.risk@itm.gov.hu, Hivatali kapu: ITMLKHF, KRID: 266099314)

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?

 • kérelmezett tiltott tárgyakról szóló részletes lista 
 • kérelmezett tárgyak bevitelére jogosultságot kérők névsora (személyi adatokkal)
 • az igazgatási szolgáltatási díj (580. számú díjtétel) befizetését igazoló dokumentum

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

Igazgatási szolgáltatási díj összege: 15.000 Ft/fő

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

100 nap

JOGORVOSLAT:

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per 

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • a Bizottság közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló 2015/1998 végrehajtási rendelete 
 • a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. Korm. rendelet 
 • a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
 • az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017 (XII. 29.) Korm. rendelet 
 • a légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI.20.) GKM rendelet
   

Az eljáráshoz kapcsolódó űrlapok:

LKHF_(580 díjtétel) A repülőtér szigorított védelmi területére tiltott eszköz bevitelének tilalma alóli felmentés iránti kérelem