null

Keresési eredmények

Vissza

Repülőterek zajgátló védőövezetének kijelölése

Repülőterek zajgátló védőövezetének kijelölése

ÜGYINTÉZÉS LEÍRÁSA

AZ ÜGYTÍPUS MEGNEVEZÉSE: 

Repülőterek zajgátló védőövezetének kijelölése

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

Új repülőtér létesítése vagy meglevő repülőtér működési feltételeinek jelentős mértékű megváltozása esetén az építtetőnek, illetve a repülőtér üzemben tartójának el kell készíttetnie a zajgátló védőövezetre vonatkozó számításokat az új vagy megváltozott mértékadó forgalmi helyzetnek megfelelően. A repülőtér környezetében a légiközlekedési hatóság zajgátló védőövezetet jelöl ki. 

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

A zajgátló védőövezet kijelölő eljárást a repülőtér üzembentartójának kell kérelmeznie a légiközlekedési hatóságnál.

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Légügyi Kockázatértékelési Hatósági Főosztály (2220 Vecsés, Lincoln út 1, Quadrum Irodaház fszt., Postacím: 1440 Budapest, Pf: 1, e-mail: aviation.risk@itm.gov.hu, Hivatali Kapu: ITMLKHF, KRID: 266099314 )

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?

 • zajgátló védőövezet kiinduló adatok és számítási eljárás
 • zajgátló védőövezet számítási tervdokumentáció
 • az igazgatási szolgáltatási díj (193-197. számú díjtétel közül a megfelelő számú díjtétel) befizetését igazoló dokumentum

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

 • Igazgatási szolgáltatási díj összege:védőövezetre vonatkozó számítás kiinduló adatai és a számítási eljárás eredményeinek hatósági jóváhagyása esetén:    184.000 Ft    
 • számítási tervdokumentáció záradékolása esetén: 46.000 Ft
 • zajgátló védőövezet kijelölése egyszerűsített számítás esetén: 92.000 Ft
 • zajgátló védőövezet kijelölésének eljárási díja nemzetközivé nyilvánított kereskedelmi repülőtér (I. osztály) esetében: 331.000 Ft
 • zajgátló védőövezet kijelölésének eljárási díja kereskedelmi repülőtér (II-III. osztály) esetében: 239.000 Ft

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

150 nap

JOGORVOSLAT:

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
 • a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
 • az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017 (XII. 29.) Korm. rendelet 
 • a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X.11.) Korm. rendelet
 • a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól 18/1997. (X.11.) KHVM-KTM együttes rendelet
 • a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 
 • a légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI.20.) GKM rendelet