null

Keresési eredmények

Vissza

Légijármű lajstromba történő vétele iránti kérelem

Légijármű lajstromba történő vétele iránti kérelem

ÜGYINTÉZÉS LEÍRÁSA

AZ ÜGYTÍPUS MEGNEVEZÉSE: 

Légijármű lajstromba történő vétele iránti kérelem 

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

Légijármű Magyarország Polgári Légijármű Lajstromába történő felvételét kezdeményező eljárás.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

A 2/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet a légijárművek lajstromozásának szabályairól 2. § (2) bekezdése értelmében „a légijármű lajstromba vételét, a lajstromban szereplő jog módosítását, megszüntetését (a továbbiakban együtt: bejegyzés) - ha jogszabály rendelkezéséből vagy a felek megállapodásából más nem következik - annak kell kérnie, aki a bejegyzés által jogosulttá válik. 
A légijármű lajstromba vételét, a lajstromban szereplő jog módosítását, megszüntetését (a továbbiakban együtt: bejegyzés) az is kérheti, akinek ez bejegyzett jogát érinti (légijármű üzemben tartója, bérlője).”

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály, Repülésműszaki Osztály (2220 Vecsés, Quadrum Irodaház, Lincoln út 1. fsz., Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1., e-mail: caa@itm.gov.hu, Hivatali kapu: IITMLFHF, KRID: 463099148)

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?

 • kérelem légijármű lajstromba történő bejegyzéséhez című, a honlapról letölthető űrlap, 
 • az eljárásdíj befizetéséről, ill. banki átutalásról szóló igazolás 

A lajstromba vételhez a kérelmezőnek az alábbi okmányokat kell a kérelemhez csatolnia:

 • a légijármű tulajdonjogának, a légijárművet terhelő jelzálogjognak, valamint egyéb jognak az igazolására szolgáló okiratot
 • a légijármű tulajdonosa és/vagy bérlője hozzájáruló nyilatkozatát a lajstromba vételhez
 • az illetékes magyar vámhivatal vámkezelését igazoló okmányt
 • a légijármű összes repült óráinak és felszállásainak számát igazoló okmányt

Más állam lajstromába felvett (külföldről beszerzett) légijármű esetén a kérelmezőnek a légiközlekedési hatóság rendelkezésére kell bocsátania az előbbiekben foglaltakon kívül az alábbi okmányok eredeti vagy hiteles másolati példányát:

 • export légi alkalmassági bizonyítványt
 • egyedi légi alkalmassági bizonyítványt, ha a lajstromozó állam légiközlekedési hatósága export légi alkalmassági bizonyítványt nem adott ki
 • típus alkalmassági bizonyítványt (Magyarországon típus alkalmassági bizonyítvánnyal nem rendelkező típus esetén)
 • a légijármű műszaki-kereskedelmi átvételéről szóló bizonylatot
 • a lajstromozó állam igazolását arról, hogy az adott légijárművet saját lajstromából törölte

Hazai gyártású légijármű lajstromba vételéhez az alábbi okmányok eredeti vagy hiteles másolati példányát is a kérelemhez kell csatolni:

 • kísérleti gyártás (prototípus) esetében a típusvizsgálat után kiadott típus alkalmassági bizonyítványt
 • sorozatgyártás esetében a hatósági légi alkalmassági felülvizsgálati jegyzőkönyveket

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

Az igazgatási szolgáltatási díj összege légi jármű kategória besorolás szerint: 

 • ultralight, microlight, vitorlázó repülőgép és levegőnél könnyebb légijárművek esetében: 46.000 Ft
 • 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti felszálló tömegű légijárművek esetében: 74.000 Ft
 • 5700 kg feletti felszálló tömegű légijárművek esetében: 166.000 Ft  

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

60 nap

JOGORVOSLAT:  

Fővárosi törvényszék – közigazgatási per 


EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

Az előzetesen kijelölt lajstromjelet és a hozzá kapcsolódó azonosító kódokat a légiközlekedési hatóság 6 hónapig, indokolt esetben, kérésre 1 évig tartja fenn.

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
 • a légijárművek lajstromozásának szabályairól szóló 32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet
 • a légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet

Az eljáráshoz kapcsolódó űrlapok:

Lajstromba vételi kérelem