null

Keresési eredmények

Vissza

Szaktanfolyami vizsgabiztosi tevékenység engedélyezése

Szaktanfolyami vizsgabiztosi tevékenység engedélyezése

ÜGYINTÉZÉS LEÍRÁSA

AZ ÜGYTÍPUS MEGNEVEZÉSE: 

Szaktanfolyami vizsgabiztosi tevékenység engedélyezése 

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

Aktív szaktanfolyami vizsgabiztosi tevékenység gyakorlásához a tanfolyam/továbbképzés utánszükséges névjegyzékbe vételi eljárás.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

A szaktanfolyami vizsgabiztosi névjegyzékbe olyan személy vehető fel:

 • aki felsőfokú, szakirányú iskolai végzettséggel és az adott szakterületen legalább 2 év szakmai gyakorlattal rendelkezik
 • aki a közlekedési hatóság által meghatározott szakmai képesítéssel, végzettséggel rendelkezik
 • akinek a névjegyzékbe való felvétel előtti két éven belül a szakoktatói, a vizsgabiztosi, az iskolavezetői tevékenységi engedélyét a közlekedési hatóság elmarasztalása kapcsán nem vonták vissza
 • a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI) által szervezett továbbképzésen részt vett
 • a szaktanfolyami vizsgáztatás tekintetében a közlekedésért felelős miniszter valamint a vizsgaközpont által a képzés, vizsgáztatás körében jogszabály alapján kiadott utasításait, szabályzatait megfelelően alkalmazni kell

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közúti gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály (e-mail: kepzes-kghf@itm.gov.hu; levelezési cím: 1440 Budapest, Pf. 1.; Hivatali kapu: ITMKGHF, KRID: 366141392) 

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI

 • önéletrajz 
 • felsőfokú, szakirányú iskolai végzettséget igazoló oklevél hiteles másolata
 • adott szakterületen legalább 2 év szakmai gyakorlat igazolása
 • érvényes vezetői engedély hiteles másolata 
 • személyi igazolvány hiteles másolata 
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány hiteles másolata 
 • oklevelek (pl.: szakoktatói, vizsgabiztosi, iskolavezetői, autógáz képesítés, közigazgatási szakvizsga bizonyítvány, ADR oktatási bizonyítvány, veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bizonyítvány, szakkísérői képesítés, vállalkozói képesítés (személytaxis, árufuvarozói, autóbuszos) hiteles másolatai 
 • adatlap
 • tevékenységi engedély díjának befizetését igazoló bizonylat 

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

Igazgatási szolgáltatási díj: 10.000 Ft

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

8 nap

JOGORVOSLAT:

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 • a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet
 • a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet

Az eljáráshoz kapcsolódó űrlapok:

Adatlap adatváltozás bejelentéséhez

Adatlap szaktanfolyami vizsgabiztosi névjegyzékbe vételi eljáráshoz