null

Keresési eredmények

Vissza

Országos közforgalmú, vagy határkikötő használatba vételének engedélyezése

Országos közforgalmú, vagy határkikötő használatba vételének engedélyezése

ÜGYINTÉZÉS LEÍRÁSA

AZ ÜGYTÍPUS MEGNEVEZÉSE:

Országos közforgalmú, vagy határkikötő használatba vételének engedélyezése

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

A hajózási létesítmények használatbavételéhez – az 510/2017 Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott kivétellel – a hajózási hatóság engedélye szükséges.

A létesítési engedély alapján megvalósított kikötő használatbavételi engedély alapján vehető használatba és annak alapján üzemeltethető.

Több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetében az egyes szakaszokban megépített – rendeltetésszerű és biztonságos használatra önmagukban alkalmas – létesítményrészekre szakaszonként, külön-külön is lehet használatbavételi engedélyt kérni. 

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

A kikötő tulajdonosa, vagy annak törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja.

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Hajózási Hatósági Főosztály (e-mail: hhf@itm.gov.hu; levelezési cím: 1440 Budapest, Pf. 1., Hivatali kapu: ITMHHF, KRID: 566191393)

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?

 • létesítmény helyének és rendeltetésének megjelölése, illetőleg megnevezése
 • a létesítési engedély száma és kelte
 • kivitelezési munka végzését irányító felelős műszaki vezető (ellenőr) neve és adatai
 • nyilatkozat arról, hogy az építési munkát a létesítési engedélynek, az ahhoz tartozó helyszínrajznak és műszaki terveknek, továbbá az esetleg engedélyezett eltérésnek (módosításnak) megfelelően, a szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen végezték, valamint azt, hogy az építmény rendetetésszerű használatra alkalmas, illetve
 • ha a hajózási létesítményt a jogerős és végrehajtható létesítési engedélytől, valamint a jóváhagyott műszaki tervdokumentációtól eltérően alakították ki, de az eltérés nem engedélyhez kötött, az eltérést ismertető nyilatkozatot
 • létesítmény által érintett területen üzemelő közmű(vek) üzemben tartójának nyilatkozata
 • a megvalósulási tervdokumentáció 3 (a közreműködő szakhatóságok számának megfelelően + 1-1) példányban
 • a kikötő üzemeltetési szabályzat tervezete
 • eljárási díj befizetési igazolása

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

Az igazgatási szolgáltatási díj összege:

 • a kikötésre alkalmas part élének hossza alapján, méterenként: 1.000 Ft, kivéve az
 • úszóműves kikötőnél, ahol az úszómű hosszának 2,5-szerese alapján méterenként: 1.000 Ft.

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

60 nap

JOGORVOSLAT:

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény
 • a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 510/2017 510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • a hajózási hatósági eljárási díjakról szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet
 • az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet