null

Keresési eredmények

Vissza

A hajózási hatóság által vezetett szakértői nyilvántartásba történő felvétel

A hajózási hatóság által vezetett szakértői nyilvántartásba történő felvétel

ÜGYINTÉZÉS LEÍRÁSA

AZ ÜGYTÍPUS MEGNEVEZÉSE

A hajózási hatóság által vezetett szakértői nyilvántartásba történő felvétel

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

A hajózási szakértői nyilvántartásba az a személy kérheti a felvételét, aki rendelkezik a 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében, az adott szakterületre előírt felsőfokú oktatásban szerzett diplomával (pl. közlekedésmérnök, gépészmérnök) vagy a hajózási hatóság által kiállított hajózási képesítéssel (pl. hajóskapitány, géptiszt) továbbá az adott szakterületen a jogszabályban előírt időtartamú szakmai gyakorlatot teljesítette.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

A szakértői nyilvántartásba vételt kérelmező természetes személy. 

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Hajózási Hatósági Főosztály (e-mail: hhf@itm.gov.hu; levelezési cím: 1440 Budapest, Pf. 1., Hivatali kapu: ITMHHF, KRID: 566191393)

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?

  • kérelem
  • a kérelmezett szakterület megnevezése
  • A benyújtandó mellékletek:
  • a Korm. rendelet 2. számú mellékletében az adott szakterülethez rendelt diploma, vagy hajózási képesítés
  • továbbá a 2. számú mellékletében az adott szakterülethez rendelt időtartamú,a szakképzettség megszerzését követően szerzett, a kérelmezett szakterületnek megfelelő szakmai gyakorlat munkáltató által, vagy Hajós szolgálati könyv által történő igazolása
  • szakmai önéletrajz, amelyben a kérelmező részletesen bemutatja az eddigi szakmai tevékenységet, ideértve a szakmai gyakorlat megszerzésének helyét, idejét, a betöltött munka- vagy feladatkört és a végzett szakmai tevékenységet
  • hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kérelmező büntetlen előéletű és nem áll a víziközlekedési szakértői tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

Az eljárási illeték összege: szakterületenként 3.000 Ft 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

60 nap

JOGORVOSLAT:

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

  • a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
  • a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról szóló14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet